User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:zustand_der_wk_2009

Zoustand vun den WK 2009

net bewäert
ganz gutt
gutt
mëttelméisseg
onbefriddegend
schlecht
lu/legend/eau/zustand_der_wk_2009.txt · Last modified: 2017/04/05 07:14 (external edit)