User Tools

Site Tools


lu:legend:eau:grundwasserkoerper_2015

Grondwaasserkierper 2015

Ieweschte Lias [Kloftgrondwaasserleeder, Sand- a Kalleksteen]
Mëttlere Lias [Kloftgrondwaasserleeder, Sand- a Kalleksteen]
Ënneschte Lias [Kloftgrondwaasserleeder, Sand- a Kalleksteen]
Trias - Osten [Kloftgrondwaasserleeder, Sand- a Kalleksteen]
Trias - Norden [Kloftgrondwaasserleeder, Sand- a Kalleksteen]
Devon [Kloftgrondwaasserleeder, Schiefer a Quartzit]

https://eau.public.lu/directive_cadre_eau/directive_cadre_eau/2015-2021_2e_cycle/publication-du-plan-de-gestion/

lu/legend/eau/grundwasserkoerper_2015.txt · Last modified: 2017/04/04 12:38 (external edit)