User Tools

Site Tools


lu:support

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lu:support [2013/07/16 08:15]
lu:support [2019/10/08 05:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Support ======
 +
 +Och wann de Geoportal an d'​Webservicer 24/24 Stonnen funktionéieren,​ kann een perséinlechen Support vum Geoportal-Team nëmmen an den üblechen Büro-Schaffzäiten garantéiert ginn:
 +
 +__Méindes bis Freides__
 +    * vun 8.30 bis 11.30 Auer an
 +    * vun 13:30 bis 16:30 Auer
 +
 +
 +
 +__Dir kënnt Support ufroen__
 +    * iwwert eng schrëftlech Ufro mat Hëllef vun der Funktioun [[http://​geoportail.lu/​Portail/​menuAction.do?​dispatch=load&​menuToLoad=ticketingNewQuestion|"​Eng Fro stellen"​]],​ am Geoportal
 +    * per eMail //​__<​support@geoportail.lu>​__//​
 +    * iwwert Telefon +352 247 54-401