Support

Och wann de Geoportal an d'Webservicer 24/24 Stonnen funktionéieren, kann een perséinlechen Support vum Geoportal-Team nëmmen an den üblechen Büro-Schaffzäiten garantéiert ginn:

Méindes bis Freides

  • vun 8.30 bis 11.30 Auer an
  • vun 13:30 bis 16:30 Auer

Dir kënnt Support ufroen

lu/support.txt · Last modified: 2019/10/08 07:43 by Andrea Donno
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0